เริ่มเอาจริง.. กระทรวงศึกษาบูรณาการภาษาอังกฤษให้กับครูประถมและมัธยม

Screenshot_116

เริ่มเอาจริง.. กระทรวงศึกษาบูรณาการภาษาอังกฤษให้กับครูประถมและมัธยม

ประเทศไทยถือว่ามีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน อย่างเห็นได้ชัด โดยขณะนี้ทางด้านการศึกษาและมูลค่าของประชากรในประเทศในเขตอาเซียน ไทยถือว่าอยู่ในอันดับล่างๆ ด้อยกว่า เวียดนาม และสิงคโปร์ อยู่พอสมควรเลย

ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะ การให้ความสำคัญกับครู ยังไม่มากเท่าที่ควร งบประมาณที่ลงไปสู่ระบบการศึกษายังมีน้อย ทำให้คนที่เรียนมาเก่งๆไม่ค่อยมีใครอยากจะมาเป็นครูกันสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ ที่มีอัตราเงินเดือนของครูอยู่ที่ประมาณ 50,000 120,000 บาทแล้ว ทำให้แค่หลับตามองก็ยังนึกภาพออกได้ว่าระบบการศึกษาของไทยจะเป็นไปในทิศทางใด ใช่ไหมครับ

จากการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย ก็พบความจริงอันน่าตกใจว่า กว่าจะ 15 เปอร์เซ็นต์ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ มีทักษะตามมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา หรือ CEFR-Common European Framework of Reference for Languages อยู่ในระดับ A2  และต่ำกว่า ซึ่งถ้าเทียบกับการสอบไอเอลส์ จะอยู่แค่ระดับ 3.5-4 จาก 9 ระดับเท่านั้นเอง

ที่สำคัญ คือวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการสอนแบบท่องจำ สอนไวยากรณ์มากกว่าการใช้จริง ทำให้เด็กๆที่เรียนไปไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้จริง

กระทรวงศึกษาธิการจับมือ บริติชเคานซิล

Screenshot_116

กระทรวงศึกษาธิการเริ่มเล็งเห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุง และยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษของครูโดยเร็ว จึงได้ร่วมกับบริติชเคานซิล เพื่อยกระดับของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมและมัธยม โดยมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคขึ้น เพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบใหม่ มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้น

แอพเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบเจ๋งๆ

“นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อธิบายว่า การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยม เป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ ที่จะต้องได้รับการพัฒนาโดยเร่งด่วน เนื่องจากในทุกวันนี้ เด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษกันมาก แต่กลับมีคนที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้จริงน้อย และนั่นก็คืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้เด็กไทยไม่สามารถเติบโตในเวทีระดับโลกได้

โดยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ได้เริ่มทำการมาตั้งแต่ปี 2554  ในปัจจุบันมีครูภาษาอังกฤษมากกว่า 17,000 คน เข้ารับการอบรมและพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน

ทั้งนี้ เราก็ขอเป็นกำลังใจ และหวังว่าทางรัฐบาลในวันข้างหน้า จะให้ความสำคัญกับคุณครู มีแรงจูงใจให้คนเก่ง ๆ อยากเข้ามาเป็นครูกันมากขึ้น ให้ความสำคัญกับการเรียนภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้เด็กๆสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อที่เราจะได้ก้าวทันเพื่อนบ้านเสียที

ref: britishcouncil.or.th